Założyciel | Redaktor naczelny Pasjonat motoryzacji i marketingu - wielu mówi, że urodził się z benzyną we krwi, lecz lekarze wciąż mają wątpliwości jak to możliwe.

Leasing staje się na polskim rynku coraz popularniejszym rozwiązaniem. Możliwość zdobycia różnorakiego sprzętu potrzebnego do funkcjonowania firmy bez konieczności dużej jednorazowej inwestycji związanej z jego nabyciem jest bardzo kusząca. Coraz większa liczba firm zajmująca się leasingiem sprawia z kolei, że są to oferty coraz bardziej konkurencyjne, więc leasingowe koło się zamyka.

Leasing to rodzaj najmu dający możliwość korzystania z nieruchomości lub środków trwałych bez nabywania ich na własność, za to z koniecznością comiesięcznego opłacania usługi. Podstawą leasingu jest umowa cywilnoprawna zawierana między leasingodawcą a leasingobiorcą. Po upływie umowy zawieranej na czas określony leasingobiorca może wykupić leasingowaną rzecz po uprzednio ustalonej cenie. Czy leasing faktycznie się opłaca? Jakie są jego rodzaje?

Leasing

Specyfika leasingu

Najpopularniejszym przedmiotem leasingu są samochody, jednak oferta leasingowanych towarów jest bardzo szeroka – mogą to być wszelkiego rodzaju maszyny, nieruchomości, meble, sprzęt komputerowy, właściwie wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania firmy. Leasing jest de facto alternatywą dla kredytu. Więcej o leasingu można dowiedzieć się tutaj:https://www.firmowakasa.pl/leasing/. Leasing możemy podzielić na kilka rodzajów: pośredni lub bezpośredni, zwrotny, konsumencki oraz finansowy i operacyjny. Ten ostatni rodzaj podziału zależy od długości zawarcia umowy i sposobu rozliczania kosztów. Leasing finansowy polega na tym, że leasingodawca po zakupieniu przedmiotu przekazuje go leasingobiorcy, a ten płaci w comiesiecznych ratach za tę rzecz w łącznej kwocie zgodnej z ceną nabycia tej rzeczy. Przy tej formie leasingu stosuje się umowy długoterminowe zawierane na przewidywany okres zużycia się tego przedmiotu. W przypadku zerwania takiej umowy leasingobiorca jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania leasingodawcy. Koszty takiego leasingu wiążą się głównie z amortyzacją, częścią odsetkową raty oraz z użytkowaniem. Co ważne podatek VAT w takiej sytuacji płaci się z góry. Leasing operacyjny w przeciwieństwie do finansowego nie jest osobno regulowany prawnie i traktuje się go jako umowę i w tym przypadku opłata leasingowa nie pokrywa się z wartością przedmiotu, a jest przedmiotem umowy. Różnica jest też taka, że z założenia jest to czasowa forma leasingowania. Jest to opcja leasingowa najbardziej przypominająca najem lub dzierżawę. Po zakończeniu okresu umowy przedmiot leasingu wraca do leasingodawcy. Bardzo istotne dla firm jest to, że w przypadku tej formy umowy kwota leasingu jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu, a podatek VAT płaci się co miesiąc razem z ratą.

Inne rodzaje leasingu

Różnica między leasingiem pośrednim i bezpośrednim zależy od tego, czy między stronami umowy występuje pośrednik. Oczywiście kiedy tego pośrednika nie ma mówimy o leasingu bezpośrednim. W przeciwmy razie mamy do czynienia z leasingiem pośrednim. Polega to na tym, że firma leasingująca kupuje przedmiot, a następnie udostępnia go za opłatą leasingobiorcy. Z leasingu korzystają nie tylko firmy. Przykładem na to jest leasing konsumencki, ktory jest doskonałą alternatywą dla wzięcia kredytu w celu zakupu jakiejś rzeczy. W praktyce to rozwiązanie jest podobne do klasycznego leasingu, ale nie wymaga wkładu własnego, a leasingobiorcą jest osoba prywatna. Leasingobiorca nie jest w takiej sytuacji właścicielem danej rzeczy, a jedynie jej najemcą względem leasingodawcy, który uprzedmio tę rzecz nabył i otrzymuje z tytułu jej udostępnienia comiesięczną ratę. Po wygaśnięciu umowy leasingodawca ma jednak prawo tę rzecz nabyć. Aby zostać leasingobiorcą będąc osobą prywatną zazwyczaj wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i okazać dokument ze zdjęciem, zdarza się również, że potrzebne jest dołączenie wyciągu bankowego podobnie jak w przypadku brania kredytu. Bardzo często niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy jest ubezpieczenie przedmiotu przez leasingobiorcę.

Leasing zwrotny

Wyjątkową formą leasingu jest leasing zwrotny, który polega na tym, że leasingodawca nabywa środek trwały od leasingobiorcy, ale ten drugi nadal z niego korzysta tradycyjnie już płacąc za to leasingodawcy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość odpupienia tej rzeczy od leasingodawcy, co jest w tej formie leasingu kluczowe, ponieważ dzięki temu leasingobiorca może na określony czas uzyskać środki finansowe bez konieczności definitywnej sprzedaży swoich środków trwałych.

Zalety leasingu

Leasing to przede wszystkim możliwość stosunkowo niskokosztowej inwestycji w środki trwałe, która nie wymaga zaciągania wysokich kredytów. Jest to również możliwość długoterminowych odpisów podatkowych z tytułu środków przeznaczanych na uzyskanie przychodu. Udzielanie leasingu jest prostą procedurą, daje również większy wachlarz do negocjacji comiesięcznych rat, niż w przypadku kredytu bankowego. Bardzo istotne w niektórych sytuacja jest to, że w przeciwieństwie do zaciągniętych kredytów zobowiązania leasingowe nie wpływają na zdolność finansową firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *