W Poznaniu Śniadanie & Gablota gości po raz szósty, a atmosfera dopisuje jak zawsze, podobnie jak zgromadzone samochody pod Hotelem Vivaldi Szóste spotkanie pod Hotelem…