Założyciel | Redaktor naczelny Pasjonat motoryzacji i marketingu - wielu mówi, że urodził się z benzyną we krwi, lecz lekarze wciąż mają wątpliwości jak to możliwe.

29 sierpnia 2023 roku stał się dniem, który na zawsze zapadnie w pamięć w historii Grupy British Automotive Holding (BAH) oraz jej spółki zależnej, British Automotive Polska (BAP). Wtedy to odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, które miało na celu zawarcie układu dotyczącego spłaty zobowiązań wobec głównego wierzyciela, firm Jaguar Land Rover (JLR). Niestety, układ ten nie został przyjęty, co skierowało BAH na drogę wnioskowania o upadłość.

Korzenie problemów BAH sięgają głęboko. Była to firma, która zajmowała się importem i dystrybucją samochodów marek Jaguar oraz Land Rover na polskim rynku. Jednakże, w wyniku różnych czynników, firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Jednym z kluczowych momentów było brak zgodności koncernu JLR na zawarcie układu restrukturyzacyjnego, który miał pomóc w uregulowaniu zobowiązań.

British Automotive Holding złoży wniosek o upadłość

W oświadczeniu wydanym przez zarząd BAH czytamy, że “pomimo podjętych przez firmę oraz jej spółkę zależną British Automotive Polska (BAP) działań mających na celu restrukturyzację zadłużenia, w tym zawarcie przez BAP układu z wierzycielami, pełnomocnik głównego wierzyciela – Jaguar Land Rover Limited (JLR) oddał głos przeciw zaproponowanemu układowi”. To oznaczało, że plan restrukturyzacji nie doszedł do skutku. Dodatkowo, JLR zabezpieczył swoje interesy, zajmując rachunki bankowe BAP i spółek zależnych. Ta sytuacja w praktyce uniemożliwiła dalsze finansowanie działalności BAH i jego spółek zależnych.

W efekcie tych wydarzeń zarząd BAH podjął decyzję o wnioskowaniu o ogłoszenie upadłości zarówno BAH, jak i spółek zależnych. Konsekwencją tego będzie zaprzestanie prowadzenia działalności przez Grupę British Automotive Holding, co jest zdecydowanie smutnym wydarzeniem zarówno dla samej firmy, jak i dla klientów. Jednym z widocznych efektów tej decyzji jest niemożność dokończenia napraw samochodów oraz wywiązanie się z zawartych umów sprzedaży samochodów. To wywołuje wiele pytań i niepewności wśród klientów BAH. Firma obecnie prowadzi rozmowy z Inchcape JLR Poland, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla klientów w tej trudnej sytuacji.

British Automotive Holding złoży wniosek o upadłość

Decyzja o upadłości BAH jest smutnym przykładem na to, jak trudnym biznesem może być branża motoryzacyjna, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się rynku i trudności finansowych. Warto jednak podkreślić, że zarząd BAH podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować skutki tej sytuacji dla klientów i pracowników firmy.

Źródło: materiały prasowe spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *