Założyciel | Redaktor naczelny Pasjonat motoryzacji i marketingu - wielu mówi, że urodził się z benzyną we krwi, lecz lekarze wciąż mają wątpliwości jak to możliwe.

Ceny znaków drogowych uzależnione są przede wszystkim od typu wybranego oznakowania, wielkości oraz materiałów użytych do ich produkcji. Informacyjne elementy na drogach są niezbędne, aby zachować porządek w ruchu drogowym, a także ułatwić kierowcom przemieszczanie się po drogach. Przeczytaj poniższy wpis i sprawdź, ile kosztuje znak drogowy informacyjny.

Gdzie kupić i jaka jest cena znaków drogowych i informacyjnych?

W Polsce znaki drogowe może kupić praktycznie każdy, ale ich legalnym ustawieniem zajmują się wyłącznie zarządcy dróg lub właściciele prywatnych posesji. Zastanawiasz się, jaka jest cena znaków drogowych informacyjnych?

W większości przypadków koszt zakupu oznakowania mieści się w granicy do 300 złotych, choć ostateczna cena zależy od typu znaku oraz jego rozmiaru. Znaki drogowe informacyjne niezbędne do poprawnego oznakowania dróg krajowych, powiatowych, a nawet gminnych można kupić w sklepie internetowym, gdzie bez problemu znajdziesz każdy znak, a nawet tabliczki informacyjne.

Ile kosztuje znak drogowy informacyjny?

Jaka jest rola znaków informacyjnych na drodze?

Znaki informacyjne na drodze pełnią jedną, bardzo ważną funkcję – informują kierowców o ewentualnych nakazach, niebezpieczeństwach oraz istotnych miejscach w pobliżu infrastruktury drogowej. Znaki informacyjne służą przede wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Dzięki nim można szybko znaleźć obiekty znajdujące się w pobliżu dróg lub dowiedzieć się, jakie są nakazy na danym odcinku jezdni.

Jeśli chodzi o konkretne ceny znaków drogowych informacyjnych, sprawdzisz je na stronie: https://znakidrogowe24.pl/.

Ile jest znaków informacyjnych w Polsce?

Na tę chwilę w Polsce wyróżniamy ok. 68 znaków informacyjnych, które służą do oznakowania konkretnych odcinków dróg, np. jednokierunkowych z użyciem znaku D-3, a także informujących i wjeździe na inny rodzaj drogi, np. znak D-9 dla autostrad.

Warto też dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, na jednym słupie drogowym może znajdować więcej niż jeden znak informacyjny z grupy D[1].

Jak wyglądają znaki informacyjne?

Poszczególne znaki drogowe informacyjne nie mają jednolitego wyglądu. Niektóre mogą przybierać kształt kwadratu, rombu, a inne prostokąta. Dodatkowo znaki drogowe informacyjne (D) występują w różnych rozmiarach oraz kolorystyce. Najczęściej spotykane to symbole czarne i białe na niebieskim lub białym tle. Warto dodać, że znaki informacyjne występujące w Polsce są takie same w całej Europie, a wynika to z Konwencji o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku[2].

Sprawdź, jak wyglądają poszczególne znaki drogowe informacyjne. Znajdziesz je na stronie: https://znakidrogowe24.pl/znaki_drogowe_d-24.

[1] https://dziennikustaw.gov.pl/du/2003/s/220/2181

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19880050042

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *