Założyciel | Redaktor naczelny Pasjonat motoryzacji i marketingu - wielu mówi, że urodził się z benzyną we krwi, lecz lekarze wciąż mają wątpliwości jak to możliwe.

Osobom poszkodowanym w kolizji samochodowej, w wyniku której pojazd ulegnie uszkodzeniu, przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. Aby wyznaczyć jego wysokość, ubezpieczyciel musi określić koszta naprawy, czym zajmuje się rzeczoznawca samochodowy. Może on stosować rozmaite sztuczki celem zaniżenia odszkodowania.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji ma za zadanie zrównoważyć wynikające z niej koszta dla poszkodowanego. Ujmując rzecz prosto, chodzi o to, aby osoba poszkodowana nie musiała z własnej kieszeni dopłacać do naprawy uszkodzonego samochodu oraz usług takich jak holowanie. Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe dbają przede wszystkim o własny zysk, toteż zdarza się, że stosują różne sztuczki, by zaniżyć wartość wypłacanego odszkodowania. Często dzieje się tak już na etapie wyceny szkód. Więcej informacji na temat znaleźć zaniżenia odszkodowania i odwołania od decyzji ubezpieczyciela można tutaj: https://www.helper-cpp.pl. Warto wiedzieć, jakimi trickami posługują się ubezpieczyciele, aby wypłacać niższe odszkodowania i dlaczego kluczowa jest wycena szkody przez rzeczoznawcę.

Rzeczoznawca samochodowy i kosztorys

Rzeczoznawca samochodowy to fachowiec powołany przez towarzystwo ubezpieczeniowe do sporządzenia kalkulacji naprawy pojazdu po przebytym wypadku. Dysponuje on wszechstronną wiedzą motoryzacyjną, dzięki której sporządza prawidłowy kosztorys. A przynajmniej w założeniu powinien on być prawidłowy, zdarza się bowiem, iż rzeczoznawcy są skłonni stosować różne sztuczki, działając na rzecz zatrudniającego ich towarzystwa ubezpieczeniowego – w końcu osiąga ono tym większy zysk, im niższe odszkodowania wypłaca.

Jeśli chodzi o kosztorys naprawy pojazdu, jest to dokument określający szacunkowy koszt naprawy samochodu po wypadku lub innej szkodzie, najczęściej sporządzany przez rzeczoznawcę. Na tym etapie pojawia się spore pole do manipulacji służących zaniżeniu odszkodowania. Jest to działanie na korzyść ubezpieczyciela, a na niekorzyść poszkodowanego.

Kalkulacja naprawy pojazdu zawierać powinna:

  1. określenie rodzaju szkody;
  2. dane pojazdu (właściciel, marka, numer VIN, rok produkcji, wyposażenie);
  3. wykaz uszkodzonych w trakcie zdarzenia drogowego elementów pojazdu;
  4. roboczogodzina (RBG) oraz jej szacowany koszt;
  5. lakierowanie poszczególnych części samochodu (uwzględniane są zarówno koszta przygotowania samochodu do lakierowania, samego kładzenia lakieru, jak też koszta niezbędnych do tego materiałów);
  6. podsumowanie wszystkich kosztów naprawy, czyli zsumowanie kosztów materiałów oraz roboczogodzin.
Wycena szkody samochodu po wypadku przez rzeczoznawcę. Na co uważać?

Działania rzeczoznawcy i kosztorys – potencjalne niebezpieczeństwa

Otrzymawszy kosztorys naprawy samochodu, należy po pierwsze sprawdzić ogólną kwotę, jaką rzeczoznawca przewidział na wyeliminowanie szkód. Jeżeli, jak często się zdarza, budzi ona zastrzeżenia, trzeba bacznie przeanalizować cały dokument. Szczególną uwagę warto zwrócić na aspekty dające rzeczoznawcom szczególnie duże pole do manipulacji:

1) Oznaczenia części: O – oryginalne, Z – zamienniki, P – części jakościowo zbliżone są do oryginałów, Q – części posiadające identyczne parametry jak oryginały. Rzeczoznawca powinien uwzględnić w kosztorysie części znajdujące się w samochodzie w chwili wypadku i ich ceny. Niestety, specjaliści lubią narzucać zdecydowanie tańsze (i gorsze jakościowo) zamienniki.

2) Wymiana oraz naprawa wskazanych części – jeśli podczas wypadku uległy one całkowitemu zniszczeniu, w grę wchodzi jedynie wymiana. Rzeczoznawcy często uznają jednak wbrew faktom, że dana część nadaje się do naprawy.

3) Amortyzacja pojazdu i części, czyli uwzględnienie utraty ich wartości. Rzeczoznawcy wykazują tendencję do zbyt dużego zaniżania wartości pojazdu przed wypadkiem.

4) Koszta roboczogodziny – rzeczoznawcy stosują uśrednione stawki, czyli wyciągają średnią z warsztatów w całej Polsce. Kwoty z kosztorysu mogą okazać się znacznie niższe niż te w warsztacie, gdzie wykonywana jest naprawa samochodu.

5) Szkoda całkowita – występuje, kiedy koszta naprawy samochodu przekraczają jego realną wartość. W tym przypadku manipulacja polega na tym, iż rzeczoznawcy zaniżają ogólną wartość pojazdu przed wypadkiem, natomiast znacząco zawyżają koszta robocizny, co bardzo często prowadzi do ogłoszenia właśnie szkody całkowitej, która może być bezpodstawna.

mercedes szkody

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *