Założyciel | Redaktor naczelny Pasjonat motoryzacji i marketingu - wielu mówi, że urodził się z benzyną we krwi, lecz lekarze wciąż mają wątpliwości jak to możliwe.

Ważne ubezpieczenie OC to podstawa dla każdego kierowcy. Jest to obowiązkowa polisa, którą muszą wykupić posiadacze pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu powinien o nią dbać, ponieważ brak ważnej polisy OC może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Zastanawiasz się, jaki jest czas na przepisanie OC po zakupie auta? Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu polisy OC? Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC? Odpowiadamy poniżej!

 1. Wypowiedzenie polisy OC – co warto wiedzieć?
 2. Wypowiedzenie umowy OC – jak wypowiedzieć OC po terminie?
 3. Jaki jest czas na przepisanie OC po zakupie auta?

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku kontynuowania ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela.

Wypowiedzenie polisy OC – co warto wiedzieć?

Wszystkie zarejestrowane samochody zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami muszą mieć aktualne ubezpieczenie OC. Rola tego ubezpieczenia to przejęcie finansowej odpowiedzialności przez firmę, która ubezpiecza za szkody wyrządzone przez osobę kierującą ubezpieczonym pojazdem.

Wypowiedzenie OC najbezpieczniej jest złożyć maksymalnie na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Co ważne, należy złożyć je w formie pisemnej, własnoręcznie podpisać i wysłać na wskazany adres towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego usług korzystamy. Pamiętaj również o tym, że

 • Jeśli polisa nie będzie wypowiedziana, automatycznie przedłuża się na kolejny rok.
 • Możesz przerwać wznowione ubezpieczenie w dowolnej chwili.
 • W celu poprawnego wypowiedzenia umowy OC należy: wypełnić formularz w generatorze ubezpieczenia, wydrukować dokument i podpisać go własnoręcznie. Wypowiedzenie należy złożyć osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela, wysłać pocztą (listem poleconym), faksem lub e-mailem (skan z Twoim podpisem).
 • Obecna umowa OC będzie Cię chroniła do końca okresu obowiązywania, nawet jeśli wypowiesz ją znacznie wcześniej.
 • Należy zachować potwierdzenie złożenia dokumentu z datą wpływu.

Wypowiedzenie polisy OC powinno zawierać takie informacje, jak:

 • Dane osobowe właściciela pojazdu.
 • Dane kontaktowe do aktualnego właściciela pojazdu adres, a także niekiedy numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Pełną nazwę ubezpieczyciela, u którego mamy zakupioną polisę oraz adres jego siedziby.
 • Numer polisy.
 • Podstawę prawną – konkretnie ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych ze szczególnym wskazaniem odpowiedniego artykułu.
 • Własnoręczny podpis osoby wypowiadającej OC.

Wypowiedzenie umowy OC – jak wypowiedzieć OC po terminie?

Ubezpieczenie OC bez konsekwencji finansowych możemy wypowiedzieć najpóźniej w dniu, który poprzedza datę zakończenia polisy. Jeśli z jakiegoś powodu nie dopilnowaliśmy tego, konieczne jest wypowiedzenie polisy OC po terminie. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, warto pamiętać, że wszelkie zakupy dokonane przez Internet można wypowiedzieć najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili podpisania umowy. Bez podawania przyczyny, przez złożenie oświadczenia na piśmie.

Jak skutecznie zrezygnowac z ubezpieczenia auta?

Jaki jest czas na przepisanie OC po zakupie auta?

Przepisanie polisy na nowego właściciela pojazdu leży w interesie osoby, która sprzedaje i zalicza się do jej obowiązków. Sprzedający pojazd powinien poinformować pisemnie swojego ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Ma na to 2 tygodnie od momentu, kiedy zawarł umowę sprzedaży. Jeśli nie dopełni takiej formalności, może czekać go sporo niemiłych konsekwencji finansowych. Ubezpieczyciele mogą obciążyć opłaceniem składki na OC za okres od chwili sprzedaży auta do chwili poinformowania towarzystwa o fakcie sprzedaży. Trzeba pamiętać, że w tym czasie sprzedający oraz nabywca pojazdu ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie nieuregulowane należności.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *